geniet van gezonde lucht

iedere dag opnieuw

Waarom moet mijn ventilatiesysteem gereinigd worden?

Hamster Cleaning heeft voor elk residentieel ventilatiesysteem een betrouwbare oplossing.​
Wij zorgen er voor dat u altijd gezonde lucht in ademt!

Wanneer moet mijn ventilatiesysteem gereinigd worden?

Als u of uw gezinsleden onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen krijgen, kan overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert het probleem zijn.

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

 

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Gemiddeld is een reiniging om de drie à vier jaar aangewezen.

Uw woonomgeving kan echter een groot verschil maken. Zo zien we dat woningen gelegen in een stedelijk gebied met druk verkeer meestal écht een onderhoud nodig hebben om de twee jaar.

Zo controleer je zelf of een reiniging nodig is:

Een eerste indicatie van vervuilde ventilatie zijn vuile ventielranden.

Een tweede indicatie is de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit.

Een derde manier om vervuiling te detecteren, is een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit komt doordat het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

Ontdek onze gratis service

Om het u gemakkelijk te maken, biedt Hamstercleaning een gratis service: wij verwittigen u tijdig wanneer u uw systeem moet laten reinigen. 

Welk ventilatiesysteem heb ik?

Er bestaan drie verschillende soorten ventilatiesystemen.
Hierbij een kort overzicht waarmee u kunt vinden welk systeem u heeft.

Ventilatiesysteem C of C plus

Ventilatieroosters in ramen of muren

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes, zoals de leefruimtes, slaapkamers en bureaus. De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor.

De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men onder meer een keuken, badkamer, toilet en wasplaats.

Een ventilatiesysteem C plus werkt vraaggestuurd, met behulp van CO2- en vochtsensoren die de luchtkwaliteit meten. Het ventilatiesysteem past zich aan naargelang de situatie. Heb je bezoek en zijn er veel mensen in huis? Dan zal de lucht sneller “vervuilen” en moet de ventilatie harder werken om vuile lucht naar buiten te sturen. 

De reiniging van een C plus systeem neemt meer tijd in beslag door het demonteren van de sensoren.

Ventilatiesysteem D

Luchtaanvoer door twee ventilatoren

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door twee ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas.

De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Die bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes, zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen.

Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Luchtverwarmingssyteem

Luchtaanvoer door vloerroosters

Een luchtverwarmingssysteem kenmerkt zich door vloerroosters, waar warme lucht uitgeblazen wordt, met als einddoel de woning te verwarmen. Vaak wordt de lucht aangevoerd door geïsoleerde kanalen in de vloer.

Hulp nodig bij uw bestelling? Of zit je met vragen?

Laat uw telefoonnummer achter en onze collega Sam neemt vrijblijvend contact met u op.