Waarom moet mijn ventilatiesysteem gereinigd worden?

  • Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijn stof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit.
  • De gevolgen hiervan kunnen gaan van ziektes tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen en een zwakkere gezondheid.
  • Regelmatig de ventilatiesystemen reinigen kan dit eenvoudig voorkomen.
  • Een goed onderhouden ventilatiesysteem produceert minder storende geluiden.
  • Stoffige oppervlakten houden een hygiënisch risico in, verlagen de verluchtingscapaciteit en kunnen het energieverbruik doen toenemen en kunnen een foutieve werking van het luchtbehandelingssysteem veroorzaken. Een regelmatig onderhoud van uw ventilatiesysteem zorgt dus voor een lagere energierekening.

Hamster Cleaning heeft voor elk residentieel ventilatiesysteem een betrouwbare oplossing.​
Wij zorgen er voor dat u altijd gezonde lucht in ademt!