Welk ventilatiesysteem heb ik?

Er bestaan drie verschillende soorten ventilatiesystemen.
Hierbij een kort overzicht waarmee u kunt vinden welk systeem u heeft.

Ventilatiesysteem C of C plus

Ventilatieroosters in ramen of muren

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes, zoals de leefruimtes, slaapkamers en bureaus. De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor.

De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men onder meer een keuken, badkamer, toilet en wasplaats.

Een ventilatiesysteem C plus werkt vraaggestuurd, met behulp van CO2- en vochtsensoren die de luchtkwaliteit meten. Het ventilatiesysteem past zich aan naargelang de situatie. Heb je bezoek en zijn er veel mensen in huis? Dan zal de lucht sneller “vervuilen” en moet de ventilatie harder werken om vuile lucht naar buiten te sturen. 

De reiniging van een C plus systeem neemt meer tijd in beslag door het demonteren van de sensoren.

Ventilatiesysteem D

Luchtaanvoer door twee ventilatoren

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door twee ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas.

De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Die bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes, zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen.

Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Luchtverwarmingssyteem

Luchtaanvoer door vloerroosters

Een luchtverwarmingssysteem kenmerkt zich door vloerroosters, waar warme lucht uitgeblazen wordt, met als einddoel de woning te verwarmen. Vaak wordt de lucht aangevoerd door geïsoleerde kanalen in de vloer.

Hulp nodig bij uw bestelling? Of zit je met vragen?

Laat uw telefoonnummer achter en onze collega Sam neemt vrijblijvend contact met u op.